קליפיקס תנאי שימוש

התנאים הבאים ("תנאים") חלים על השימוש שלך באתר האינטרנט הממוקם ב www.clipix.com ("האתר"). באצעות גישה, התבוננות או שימוש באתר הזה או התוכן, חומר, שירותים או כל פריט או דבר אחר שמוצע דרך האתר, הנך מצהיר\ה כי קראת והבנת את תנאי השימוש האלה ואת\ה מסכים\ה להם ומתכוון\ת לציית להם. אם את\ה לא מסכים\ה ולא מתכוון\ת לציית לתנאי השימוש האלה, אין לך אישור להשתמש באתר זה והנך מוכרך\ת לעזוב את האתר מייד. קליפיקס שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לעדכן את תנאי השימוש האלה בכל עת. הודעה לגביי תנאי שימוש חדשים או מעודכנים כמו גם המיקום של התנאים החדשים או המעודכנים יפורסמו באתר לפחות 60 ימים לאחר השינוי. זוהי חובתם של המשתמשים המבקרים באתר לפני השינוי ללמוד על השינויים בתנאים מאז הביקור האחרון שלהם.כל שינוי בתנאים יהיה תקף לגבי כל אורח אשר ביקר באתר לפני שהשינוי נעשה. האתר וחומרי האתר (המוגדרים למטה) זמינים רק לאנשים בני 18 שנים ומעלה ולאנשים בין הגילאים 13 ו 18 שיש להם את הסכמת הוריהם להשתמש באתר או בחומרי האתר ולהיות מחויבים לתנאי השירות. אם את\ה לא בן\ת 18 שנים ואם את\ה בין 13 ל 18 שנים ואין לך את הסכמת הוריך להשתמש באתר או בחומרים שבו ולהיות מחוייב לתנאי השימוש האלה, אין לך כל רשות להשתמש באתר או בחומרים שבו ועליך לצאת מהאתר לאלתר. 1. זכויות קנייין כל עבודות חיבור, מידע, תוכן, מרכיבית תיפקודיים, תוכנה. הורדה, שידרוג, תיעוד, חבילות שירות, שירותים וחומרים וכל פריט אחר שמוצע דרך או מופיע באתר הזה ("חומרי האתר") מוגנים על פי חוק, לרבות אך לא רק, חוק זכויות היוצרים בארצות הברית. למעט כאשר מפורט באתר, מכלול החומרים באתר (לרבות, ללא הגבלה, נתונים, איורים, גרפיקה, אודיו, וידאו, צילומים, תמונות, הקלטות, רישומים, סקיצות, יצירות אמנות, טקסט, צורות, אלגוריתמים ותכונות המראה והתחושה) וכן כל עניין ושייכות בו הינן רכושה הבלעדי של קליפיקס (כולל, ללא הגבלה, את כל זכויות היוצרים בו) או שותפים של קליפיקס, בעלי רישינות או ספקים או בעלי קניין רוחני בהתאם. כל הזכויות שמורות. קליפיקס מחזיקה בעלות בזכויות היוצרים באתר זה כעבודה ואוסף קולקטיבי, ובבחירה, תיאום, סידור, אירגון ושיפור של חומרי האתר. הסרה או שינוי של כל הודעת זכויות יוצרים או כל הודעה קניינית אחרת על כל חומרי האתר אסורה בהחלט. כל העתקה, הפצה, ביצוע, תצוגה, הכנת עבודות נגזרות המבוססות על, מסגור, לכידה, קצירה או יסוך של, או כלחומר מהאתר או כל מידע קנייני אחר של קליפיקס ללא הסכמה מראש בכתב אסורה בהחלט. כל השמות, סמלים מסחריים, סימני השירות, סמלים, סיסמאות ולוגואים המופיעים באתר הם קניינם של קליפיקס או שותפים של קליפיקס, בעלי רישינות או ספקים או בעלי קניין רוחני בהתאם. כל שימוש לרעה או שימוש בלתי מורשה אחר של סמלים מסחריים אלה אסור בפירוש ועלול להפר דיני סמלים מיסחריים אזוריים או פדרלים. 2. חומרים המוגשים לאתר האתר זהז עלול לאפשר לך במישריו או בעקיפין לפרסם, לבחור, לציין או לספק מידע, תמונות, שאלות, וכל חומר אחר מאתר זה. קליפיקס אינה ערבה לדיוק או שלמות של אף הודעה או כל תרומה אחרת לאתר ואינה אחראית על אף פרסום או כל תרומה אחרת לאתר. על ידי פרסום, בחירה, ייעוד או סיפוק אינפרמציה, תמונות, שאלות ו\או חומרים אחרים ("חומרי משתמש") את\ה מייצג\ת, מאשר, ומסכים שיש לך את הזכות החוקית המלאה לפרסם, לבחור, לייחד, ו\או לספק את חומרי המשתמש וכי שימוש בחומרי המשתמש יל ידך, קליפיקס וכל אדם או גופים אחרים אינם (א) מפרים שום זכות קניין רוחני של אף אדם או גוף או זכות לפרסום, אישיות או פרטיות של אף אדם או גוף, לרבות אך לא רק, כתוצאה מכישלון לקבל את הסכמתו לפרסם כל סוג של מידע אישי, (ב) מפרים אף חוק, פקודה או תקנה, (ג) יהוו לשון הרע, הוצאת דיבה או לשון הרע מסחרי, איום שלא כדין או הטרדה שלא כדין, (ד) יהיו גסים או יפרו בכל דרך אף סטנדרט של הקהילה או האינטרנט, (ה) מכילים ווירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים, פצצות זמן, קנסלבוטים או תוכנות אחרות אשר יגרמו נזק, יפריעו, יירטו בחשאי או יפקיעו כל מערכת, נתונים או מידע אישי או שייקלו או יאפשרו את זה או אשר מתכוונים לעשות את כל האמור לעיל, (ו) יביאו לתוצאה של חבות מוצר, עוולה, הפרת חוזב, פגיעה גופנית, מוות או נזק לרכוש, (ז) יהוו שימוש אסור בסוד או ידע מסחרי, (ח) יהוו גילוי של מידע סודי בבעלות צד שלישי. בעת פרסום, מחירה, ייעוד או מתן חומרי משתמש, את\ה מעניק\ה לקליפיקס, וקליפיקס בכך מקבל רשיון עולמי, תמידי, בלתי מתכלה, לא ניתן להעברה לגשת, להשתמש, להפיץ, לבצע, לשכפל, להציג, לשנות ליצור עבודות נגזרות המבוססות על, להעניק רישיון משנה, ולאפשר לאחרים לגשת, להשתמש, להפיץ, לבצע, לשכפל, להציג, לשנות, ליצור עבודות נגזרות המבוססות על, ולהעניק רישיון משנה לחומרי משתמש בכדי לספק לאתר ולמוצרי ושירותי האתר ולכל מטרות עסקיות אחרות של קליפיקס, ללא כל פיצוי כלפיך בכלל. יתר על כן, קךיפיקס חופשי להשתמש בכל רעיון, תפיסה. צילומים, תפיסה, תמונות, ידע, טכניקות ותהליכים בכל חומרי המשתמש לכל מטרה שהיא, לרבות, אך לא רק, ייצור ושיווק מוצרים, מידע או שירותים באמצעות מידע זה. קליפיקס רשאית להסיר מהאתר חומרי משתמש מכל סיבה שהיא, וללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של קליפיקס, עם או בלי הודעה מוקדמת. קליפיקס לא תישא באחריות לשינויים, שיפורים, או הסרה של חומרי משתמש. אם את\ה סבור\ה כי כל תוכן או פרסום באתר זה מפר קניין רוחני או זכויות אחרות, בצע\י את נוהל התלונה שלנו בסעיף 9 של תנאי שימוש אלה. 3. חומרי צד שלישי, מוצרים ושירותים צדדים שאנים קליפיקס יכולים לספק מוצרים או שירותים דרך או בהפניה לאתר. קליפיקס מתנערת במפורש מכל אחריות ל או שקשורה ל (א) דיוק ושלמות של כל מידע, מוצרים או שירותים של צד שלישי או (ב) העסקאות שאת\ה מבצע\ת עם צד שלישי זה. 4. אופיו של האינטרנט נוכח אופיו של האינטרנט, קליפיקס לא יכולה להיות ערבה ואיננה מייצגת שהעברת תקשורת או מוצרים לקליפיקס דרך האתר או דוא"ל, בין אם מוצפן או אחרת, הינה בטוחה. חלופה לתקשורת באמצעות האינטרנט או דוא"ל, ניתן ליצור קשר עם קליפיקס באמצעות דואר רגיל ב 2050 Center Ave, Suite 100, Fort Lee, NJ 07024, or by facsimile at (201) 363-0049 5. הצהרת פרטיות לקליפיקס יש הצהרת פרטיות המציגה את דרכי איסוף והפצת מידע מקוונן ביחס לאתר. לחץ\י כאן כדי להציג את הצהרת הפרטיות, המשולבת אל תוך תנאי שימוש אלה על ידי הפנייה, כאילו מפורטים במסמך זה באופן מלא. 6. הצהרת אחריות האתר הזה וחומרי אתר זה נעשים זמינים "כמו שהם" ו "עם כל הפגמים". שימוש באתר זה הוא לחלוטין באחריותך. קליפיקס אינה מייצגת או מבטיחה, ומתנערת מכל ייצוגים והבטחות, ביחס לאתר זה, לחומרי האתר ולחומרי המשתמש, במפורש או במשתמע, בכתב או בעל פה, הנובעת מאופן התנהלות, אופן ביצוע, שימוש מסחרי או באופן אחר, לרבות אך לא רק, אחריות משתמעת לגבי סחירות, התאמה למטרה מסוימת, דיוק, אינטגרציה של מערכות, אי התערבות, איכות, שם ואי הפרה. כל הסיכון ביחס לאיכוצ משביעת רצון, ביצועים, דיוק, שלמות ומאמץ לגבי האתר וכל חומרי האתר וחומרי משתמש הינו איתך. לקליפיקס לא תהיה כל אחריות או מחויבות לגבי אף נתונים, מידע, או חומרים שהועלו לאתר, נעשו זמינים באמצעות האתר או שודרו על ידך או על ידי צד שלישי, או לגבי טעויות, לשון הרע, דיבה, השמטות, סילופים, תועבה, פורנוגרפיה, חוסר צניעות, זימה, הטרדה, איומים, התעללות או ניבול פה שאת\ה עלול להתיקל בו בעת שימוש באתר, חומרי האתר או חומרי משתמש. לא קליפיקס, או אף אחד מהמנהלים, אנשי המשרד, חברים, שכירים, קבלנים, סוכנים או נציגים ישאו באחריות לנזק מיוחד, עקיף, תוצאתי, מחוץ לחוזה, או עונשים מכל סוג שהוא, לרבות, מבלי להגביל, אובדן הכנסות או אובדן רווחים, אשר עלולים או ייגרמו מהאתר, חומרי האתר, חומרי המשתמש או כתוצאה משימוש, גישה, או חוסר יכולת לגשת או לעשות שימוש באתר זה, חומרי האתר או חומרי המשתמש ללא קשר לתאוריה משפטית (לרבות, אך לא רק, רשלנות או אחריות מוחלטת), בין אם יידעו אחד או יותר מהצדדים בדבר האפשרות או ההסתברות לנזקים אלה, וגם אם התיקונים הזמינים יכשלו. בשום מקרה החבות הכוללת של קליפיקס כלפיך או כלפי כל אדם או ישות אחרת בהקשר ל, בהתבסס על, או נובע מאתר זה תעלה על המחיר ששולם על ידך עבור השימוש באתר זה. 7.תיקונים ושינויים לאתר ולחומרי האתר קליפיקס מתאמצת לשמור על האתר וחומרי האתר, באתר ודרכו, מעודכן. מבלי להגביל דבר מתנאי שימוש אלה, קליפיקס אינה אחראית לכל טעות או השמטה של חומרי האתר או האתר. קליפיקס רשאית לערוך את האתר או חומרי האתר, המוצרים, מידע, שירותים, בכל עת, עם או בלי הודעה מראש, וקליפיקס אינה מתחייבת לעדכן את המידע הנכלל באתר זה. קליפיקס שומרצ לעצמה את הזכות להפסיק את גישתך לאתר זה במקרה שאת\ת מפר\ה תנאי שימוש אלה או מכל סיבה אחרת, עם או בלי הודעה מראש, נוסף על כל תיקונים אחרים המוצעים על פי חוק. 8. פיצויים את\ה מסכים\ה להגן על קליפיקס ונספחיה, הדירקטורים, המנהלים, העובדים, הסוכנים, הנציגים, החברים, הבעלים, השותפים, בעלי המניות, קודמים, יורשים,, רואי חשבון, עורכי דין וקבלנים ("מפצי קליפיקס") נגד כל טענות, תביעות, והליכים אחרים של צדדים שלישיים הנובעים מ: אתר זה, חומרי האתר או חומרי המשתמש, השימוש שלך באתר זה, חומרי האתר, וחומרי המשתמש, מרמה שלך, עבירה על החוק או התנהגות פסןלה מכוונת, מעשה או מחדל של צד שלישי, או, כל הפרה מצדך של תנאי שימוש אלה (להלן: "טענות") ואת\ה מסכים לפצות ולהגן על כל מפצי קליפיקס מפני כל פסקי דין, הפסדים, חובות, התחיבות, סיכונים, נזקים, עלויות והוצאות (לרבות, אך לא רק, "דמי עורכי דין סבירים") הנובעים או שנגרמו בהקשר לטענות אלה. את\ה לא רשאי\ת ליישב אף תביעה ללא הסכמה מראש ובכתב של קליפיקס. 9. הליך הגשת תלונה אם את\ה סבור\ה כי כל תוכן או פירסום באתר זה מפר קיניין רוחני או זכוייות אחרות, אנא שלח\י לקליפיקס בכתובת הנקובה בסעיף 4, לכבוד מנהל הרשת, הודעה מפורטת ומקיפה המפרטת את כל העובדות והטיעונים כולל (1) כתובת, מספר טלפון ודוא"ל שלך, (2) הצהרה שלך שאת\ה מאמין\ה בתום לב כי השימוש השנוי במחלוקת אינו מורשה על ידך או על ידי הבעלים של הפריט או הזכות או על ידי סוכן של הבעלים או על פי חוק, (3) הצהרה שלך, בכפוף לעונש בגין שבועת שקר, כי המידע בהודעה שלך הוא מדוייק וכי את\ה הבעלים של הפריט או הזכות הנדון או שאת\ה מורשה לפעול בשם הבעלים, ו (4) חתימה אלקטרונית או פיזית שלך או חתימה אלקטרונית או פיזית של בעלי הפריט או הזכות הנדון. בנוסף, אם הפריט או הזכות המדובר כולל אחד או יותר זכויות יוצרים, הודעה שלך צריכה להעשות בהתאם לדרישות ה Digital Millennium Copyright Act (DMCA) תוך שקליפיקס מעבדת, חוקרת ומגיבה לדבר ההפרה לכאורה לפי ה- DMCA ושאר החוקים האחרים לגבי קניין רוחני. עם קבלת הודעות אשר עומדות בתנאי או באופן משמעותי עולות בקנה אחד עם ה- DMCA קליפיקס תפעל בהקדם כדי להסיר או לנטרל את הגישה לכל חומר שנטען שהוא מפר או נתון להפרה כלשהי וקליפיקס תפעל בהקדם להסיר או לנטרל את הגישה לכל אזכור או קידור לחומר או פעילות אשר נטענת שהיא בהפרה. קליפיקס תחסום גישה לכל חבר\ה שמבצע\ת הפרות חוזרות. לתלונוצ על זכויות יוצרים, אנא שלחו אל "סוכן זכויות יוצרים" של קליפיקס בכתובת הנקובה בסעיף 4 או ל , עם "תלונת זכות יוצרים" בכותרת), Copyright@Clipix.com( הודעה מפורטת ומקיפה בהתאם לדרישת ה – DMCA כולל: (1) תאור של העבודה המוגנת על ידי זכויות יוצרים ואת המיקיום הספציפי באתר בו עבודה זאת נמצאת, (2) תאור של המיקום של המקור או עותק מורשה של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים, (3) כתובת, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלך, (4) הצהרה כי יש לך אמונה בתום לב כי השימוש השנוי במחלוקת הוא לא מאושר על ידי בעלי זכויות היוצרים, נציגיו או על ידי החוק, (5) הצהרה שלך, בכפוף לעונש בגין שבועת שקר, כי המידע בהודעה שלך הוא מדוייק וכי את\ה בעל זכויות היוצרים או שאת\ה מורשה לפעול בשם הבעלים של זכויות היוצרים, ו (6) חתימה אלקטרונית או פיזית של בעל זכויות היוצרים או אדם המורשה לפעול מטעם בעלי אינטרס זכויות היוצרים. 10. השימוש באינטרנט השימוש באינטרנט הוא אך ורק על אחריותך בלבד, והוא כפוף לכל החוקים, הכללים והתקנות המקומיות, לאומיות והחוקים והתקנות הבין לאומיות. מבלי להגביל אף דבר אחר בתנאי השימוש האלה, לא קליפיקס ולא קבלניה, יהיואחראים לכל אובדן כתוצאה מכשל בציוד אלקטרוני ומכני או קווי תקשורת או טלפון או בעיות חיבור אחרות, וירוסי מחשב, גישה לא מורשית, גניבה, מזזג אוויר קשה, רעידות אדמה, אסונות טבע, שביתות או בעיות נלוות, מלחמות, או הגבלות ממשלתיות. 11. הסכם תוכן משתמש בעצם זה שאת\ה משתמש\ת בקליפיקס, את\ה מסכים\ה: - לא להגיש אף חומרים המכילים תוכן לא חוקי, משמיץ, מעליב, פוגע, לשון הרע, איום, פורנוגרפי, מטריד, גזעני או פוגעני מבחינה אתנית, או פוגע בכל צורה אחרת, חומרים אשר אינם פוגעים או עושים שימוש לרעה של זכויות יוצרים, פטנטים, סמלים מסחריים, סודות מסחריים, או כל קניין רוחני אחר השייך לאחרי, או חומרים המעודדים פעילות בלתי חוקית, עבירה פלילית או אזרחית, -לא לשלוח דואר תפוצה או רחבת היקף לא רצויה או כל פניה לא רצויה או סוג תקשורת אחר דרך אתר קליפיקס, -לא להעמיס באופן בלתי סביר (רוחב פס) על שירות קליפיקס, או להשתמש בתוכנת מחשבים, קובץ או התקנה לפגוע או לשבש בהפעלת השירות של קליפיקס, - להיות אחראי באופן בלעדי על תומונות, כיתובים לתמונות, קטעי ווידאו, הודעות (שנשלחו והתקבלו) ותכנים אחרים אשר יועלו, יפורסמו או יוצגו באמצעות אתר קליפיקס, - להיות האחראי\ת הבלעדי\ת, ועל חשבונך בלבד, ליצירת עותקי גיבוי והחלפת כל תוכן שאת\ה מפרסם\ת או מאחסן\ת באתר של קליפיקס. את\ה גם מסיכים\ה ש: -לקליפיקס אין כל מחויבות לפקח על אף חלק אף היא יכולה לעשות זאת: - אם את\ה מבטל\ת את ההרשמה, חומרים שלך יימחקו משירות קליפיקס, קליפיקס תנסה, בצורה סבירה, למחוק כל חומר שאת\ה מגיש\ה, לעומת זאת, את\ה מאשר\ת ומסכים\ה שעותקים, נגזרות של חומרים, עדיין קיימים בתוך השרת,כמו, למשל, עותקי גיבוי, - קליפיקס אינה מבטיחה, ואינה אחראית על הסרת כל עקבות של חומרים מהשירות לאחר מחיקתם או אחרי שההרשמה מסתיימת, - קליפיקס אינה אחראים בשום אופן למחיקה של העתקים של חומרים הנמצאים מחוץ לשירות, - קליפיקס רשאית ליצור כמה עותקים שתראה לנכון על מנת לאפשר לה לפרסם ולאחסן תוכן משתמש באתר. קליפיקס רשאית למחוק או להסיר ללא כל הודעה מוקדמת כל תוכן אתר או תוכן משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, כולל תוכן שלפי שיקול דעת בלעדי ל קליפיקס, עשוי להיות פוגעני, בלתי חוקי, או שעלול להפר זכויות, לאיים על שלומם של המשתמשים או של אנשים אחרים. 12. קישורים לאתרי אינטרנט אחרים אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים עבור הנוחות של המשתמשים באיתור, זיהוי, התייחסות ו \ או רכישת מידע, מוצרים או שירותים. קישורים אלה עשויים להופיע בצורה של קישורי טקסט, פרסומות, באנרים, כפתורים, שירותי מתנה משולבים, כסף דיגיטלי, שוברי מתנה דיגיטליים או בכל אופן אחר. אתרים אלה נשמרים על ידי ארגונים שעליהם אין לקליפיקס אף שליטה, וקליפיקס מתנערת במפורש מכל אחריות לתוכן (כולל, אך לא רק, מידע, קישורים, טקסט, גרפיקה ופריטים אחרים, שלמות ודיוק, טעויות, החסרות בקשר לאתרי אינטרנט ומידע, הצעות, מוצרים ושירותים המוצעים על ישי מפרסמים או באתרי אינטנט בבעלות יד שלישית כאלה, לרבות, ללא הגבלה, זמינות ומחירים של מוצרים ושירותים. בנוסף קליפיקס מתנערת מכל אחריות על עסקאות שאת\ה מבצע\ת או נכנס\ת אליהםעם הבעלים או מפעילים של אתרי אינטרנט אלה. יתר על כן, לא קליפיקס ולא השותפות שלה תומכים ביחידים, חברות, או אנשים או ישויות אחרות, או מוצרים או חומרים הקשורים ליחידים, חברות,, אנשים או ישויות אחרות אלה אשר מספקיות מוצרים, מידע או שרותים. עליך לבדוק בקפידה את הצהרות הפרטיות שלהם ואת תנאי השימוש האחרים שלהם. מבלי להגביל שום דבר אחר בתנאי שימוש אלה, קליפיקס אינה מייצגת או מתחייבת לשום דבר ביחס לאיכות, התאמה, ביצוע, ערך, נאותות או אמינות של המוצרים או שרותים הזמינים באתר או באמצעות האתר או את יכולת הפירעון או היכולת הפיננסית של כל מפרסם, נותן הרשיון צד שלישי, או של השותפים. מבלי להגביל שום דבר אחר, קליפיקס לא תפצה אותך על אף הפסד שעלול להירם לך כתןצאה מעסקאות עם כל צד שלישי או כל עסקה אחרת. ממולץ למשתמשים להשתמש בשיקול דעת בבחירת חברות לעשות איתם עסקים באינטרנט. 13. הדין החל וסמכות שיפוט מלבד אם נאמר אחרת במפורש בהסכם כתוב אחר בינך לבין קליפיקס, תנאי שימוש אלה, כולל, ללא הגבלה, הצהרת הפרטיות, מייצגים את ההסכם המלא בינך לבין קליפיקס ביחס לנושא זה, וגובר עך כל וכל ייצוגים בכתב ובעל פה לפני זמנו, ואת ההבנות, וההסכמים, מפורשות או משתמעות, ויהיו כפופים ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ניו גרזי, מבלי להתייחס לקונפליקט שלו לכללי ברירת הדין, אולם, זאת בתנאי שתנאי כל חוק שקיים עתה או בעתיד מבוסס על, נגזר, דומה או מקושר עם דיני מידע עסקאות מחשוב שנוסחה על ידי הוועידה הלאומית של הממונים על חוקי המדינה או האמנה בדבר חוזים למכירה בינלאומית של טובין לא יחולו אלא במידה שהחוק אוסר במפורש שינויים בידי תנאי שימוש אלה. בעצם גישה, הצגה, או שימוש של כל עבודה, תוכן או חומר באתר זה, את\ה מסכים\ה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט הפדרלי והמדיני היושב בניו גרזי, ארצות הברית, ומסכים\ה לקבל שירות של תהליך על ידי משלוח אישי או דואר ומוותר\ת בזאת על כל הגנות של סמכות שיפוט ומקום הזמינות. 14. מידע על ניירות ערך אתר זה והמידע הכלול כאן לא מהווים הצעה או שידול לרכישה או מכירה של ניירות ערך כל שהם. אתר זה עלול להכיל מידע והודעות לתקשורת על קליפיקס, ואף על פי שהמידע היה ככל הנראה נכון לתאריך בו הוכן, קליפיקס מתנערת מכל חובה או התחייבות לעדכן מידה כזה. ככל שכל מידע נחשב "הצהרה צופה פני עתיד" כפי שהוגדר בכללים ותקנות של חוק ניירות הערך משנת 1993, כפי שתוקן, מידע כזה נועד להתאים ל"נמל מבטחים" למידע צופה פני עתיד וכפוף לגורמי סיכון מהותיים שעשוי או עשוי לא להתגלות כאן. 15. שונות אתר זה נשלט ומופעל על ידי קליפיקס ממשרדיה בתוך ארצות הברית. מבלי להגביל כל דבר אחר, קליפיקס אינה מתחייבת שהעובדות, תוכן, חומרים, שרותים, מידע או המותרים הקיימים באתר או באמצעות האתר מתאימים או זמינים לשימוש במקומות אחרים. הגישה אליהם משטחים שבהם הם אינם חוקיים אסורה. מי שבוחר להיכנס לאתר זה ממקומות אחרים עושה זאת מרצונו\ה החופשי ואחראי\ת לציות מלא של החוקים התקפים. כותרות המשומשות בתנאי שימוש אלה, כולל, ללא הגבלה, הצהרת הפרטיות, הינם לעיון בלבד ולא ישפיעו על הפרשנות של תנאי שימוש אלה (או על הצהרת הפרטיות). הוויתור או הכשל של קליפיקס לממש בכל דרך כל זכות להלן בתנאי השימוש לא יחשב ויתור על זכות כזו בעתיד, או ויתור על כל זכות אחרת שנקבעה בתנאי שימוש אלה. לא תנאי שימוש אלה, ולא זכויות או חובות אחרות תחת תנאי שימוש אלה, ניתן יהי להעביר, להאציל, להפוך לנושא של עניין ניירות ערך, בחלקם או בשלמותם, על ידך ללא הסכמה מראש ובכתב של קליפיקס. כל ייעוד שמפר פסקה זו יהיה בטל ומבוטל.