Aliza Bahar Prisha

Clipping for 1 month
פנסיה מהמסלקה הפנסיונית, איסוף כל המידע על תנאי העבודה ותנאי הפנסיה, ומתכננת את העתיד הכלכלי לפורש ולבת הזוג שלו לפי היכולות והתנאים העומדים לרשותם במינימום מיסים. הוצאה ופדיון של כספים מפוליסות ובקשות לקצבאות זקנה מהביטוח הלאומי, קצבאות נכות מחברות הביטוח וכו' - ביצוע מס' פגישות עם הלקוחות בה הם מקבלים את התכנון המלא ואפשרויות למשיכת כספים אופטימליות. ליווי של כל התהליך: ממיון של הכספים, הסדרת עזיבות עבודה קודמות שלא נסגרו כמו שצריך ועד לקבלת הפנסיה החודשית עם כל ההטבות והפטורים שמס הכנסה נותן
1 Clips
1 Clipboards
0 Syncboard(s)®
Create Your Free Clipix Account Join